Magnetoterapie Renaissance® pro Vaše zdraví

Nakupte jednou, pomozte dvakrát.


Koupíte-li si magnetoterapeutický léčebný komplet prostřednictvím těchto stránek (viz. rubrika: nabídka přístrojů),
svým nákupem koupíte něco užitečného pro sebe, nebo své blízké a současně i podporujete výrobu
magnetoterapeutických přístrojů, určených pro rehabilitační oddělení nemocnic, neziskové organizace a občanská
sdružení, pomáhající tělesně handicapovaným.

"Zdravý člověk má spoustu přání, ale nemocný jen jediné !"

____________________________________________________________________________________________________

projekt Renaissance O projektu

Projekt RENAISSANCE je zaměřen na pomoc dětem a mládeži
s trvale nepříznivým zdravotním stavem, na pomoc dlouhodobě
nemocným, seniorům a plně či částečně invalidním
spoluobčanům.


Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je shánění finančních prostředků na zakoupení lékařských magnetoterapeutických kompletů
pro dětské ústavy a léčebny, sanatoria, léčebny dlouhodobě nemocných, domovy důchodců a pro osoby s postižením
pohybového ústrojí, které se tohoto projektu účastní.

Dalším cílem projektu je podpora a propagace léčebné metody (pulsní magnetoterapie), která byla dosud dostupná
jen na odborných odděleních léčebné rehabilitace, fyziatrie a v lázeňství.

Více informací o projektu Renaissance se dočtete na stránkách: www.projekt-renaissance.cz

Pokud byste se do tohoto projektu chtěli zapojit jako účastník (nemocnice, nezisková organizace, občanské sdružení
apod.), nebo jako partner (firma i jednotlivec), neváhejte nás kontaktovat - zde.

____________________________________________________________________________________________________

projekt Renaissance Foto:

Předávání magnetoterapeutických
léčebných kompletů v rámci aktivit
projektu Renaissance.

______________________________
projekt Renaissance
____________________________________________________________________________________________________

- zpět na úvodní stránku -

ANO ZDRAVÍ © Magnetoterapie Renaissance ® • www.AnoZdravi.cz • E-mail: info@anozdravi.cz
posílení imunity • prevence • rehabilitace • relaxace • wellness • péče o zdraví • domácí lázně • odstranění zdravotních potíží • zlepšení zdravotního stavu, kondice
Informace o nakládání s osobními údaji a používání tohoto webu najdete zde.