Magnetoterapie Renaissance® pro Vaše zdraví

O magnetoterapii - Princip, charakteristika...


Co je to magnetoterapie • Celkové souvislosti - Magnetické pole, Země a lidský organismus
• Charakteristika magnetických polí

____________________________________________________________________________________________________

CO JE TO MAGNETOTERAPIE

Účinky magnetoterapie jsou založeny na působení pulzního magnetického pole určité frekvence na lidský či zvířecí
organismus. Látkový metabolismus (výměna živin a zplodin – zpracování tuků) v buňkách probíhá díky pulznímu
magnetickému poli daleko intenzivněji a dokonaleji. Výsledkem je velmi kvalitní očistný a regenerační proces v buňkách,
tedy i tkáních a orgánech. Magnetoterapie působí velmi pozitivně na celou řadu obtíží, civilizačních chorob
či zánětlivých stavů. Rozšiřuje cévy, zlepšuje prokrvení v aplikované oblasti, pomáhá rychleji odplavovat a likvidovat
škodliviny v těle (kysličník uhličitý, kyselinu močovou atd.). Pomáhá léčit chronické záněty v buňkách, kloubech, cévách
či orgánech, otoky, proleženiny, zatuhlé svaly, bolesti zad, Dnu, Bechtěrevovu nemoc, artrózy a další. Osvědčila se
v boji se starobní cukrovkou, celulitidou, osteoporózou, při poruchách metabolismu a revmatických obtížích.
Přínosem je též pro relativně mladé a zdravé lidi či sportovce pro svou vysoce regenerační schopnost či analgetické
účinky. Ceněna je též ve veterinární praxi, zejména při léčení ortopedických obtíží závodních koní.
____________________________________________________________________________________________________

magnetické pole Země Celkové souvislosti - Magnetické pole, Země a lidský organismus

Výjimečné podmínky, které se na Zemi utvářely od jejího vzniku, umožnily nakonec
zrození života. Jednou z nich je unikátní planetární magnetické pole, které pulsuje
specifickými rytmy a chrání vše živé před nebezpečnými složkami kosmického
a slunečního záření. "Odstíněné" částice pak tvoří ve vzdálenosti 1000–50 000 km
od Země tzv. van Allenovy radiační pásy. Avšak nejznámější a také asi nejkrásnější
ukázkou této ochrany je polární záře, která je viditelná v blízkosti severního
magnetického pólu.

Magnetické pole Země má dipólový charakter a zhruba jednou za 700 000 let dochází k jeho přepólování, tedy k výměně
severního magnetického pólu za jižní. Během této výměny klesne intenzita a tím i ochranná funkce magnetického pole
na minimum. Nikdo neví, jak dlouho takováto situace potrvá, podle jedné teorie pouhých několik týdnů či měsíců,
podle jiné stovky let. Jisté je pouze to, že se nacházíme těsně před touto periodou, neboť naposledy došlo
k přepólování přibližně před 780 000 lety. Intenzita magnetického pole Země poklesla za posledních 500 let o 50 %
a nadále klesá. V současné době jeho hodnota činí asi 0,047 mT (miliTesla), což odpovídá ve starších jednotkách
0,47 G (Gauss).

Magnetoterapie na lidský organismus působí pozitivně v mnoha směrech. Každý živý organismus, lidský nevyjímaje,
je na buněčné úrovni dokonalou souhrou fyzikálně chemických dějů, které jsou ovlivňovány přítomností planetárního
magnetického pole. Jeho intenzita je sice nízká, avšak působení prakticky stálé a periodicky pulsující. Přestože nemáme
odpovídající smyslové receptory a nejsme ho tedy schopni vnímat, bez jeho existence by náš organismus nebyl schopen
zajistit správné fungování buněčných biochemických dějů. Řadou pokusů byla prokázána velká citlivost buněk
i na minimální změny v intenzitě magnetického pole, které výrazně ovlivňuje propustnost buněčných membrán.
V přítomnosti magnetického pole specifických biotropních parametrů dochází ke zintenzivnění látkové výměny mezi
vnějším a vnitřním prostředím a tím i k celkovému zvýšení metabolické aktivity buněk. Mění se jejich povrchové napětí
i aktivita některých enzymů a iontová rovnováha v extra i intracelulárním prostředí. Můžeme tedy říci, že jednou
z podmínek existence života na Zemi je její magnetické pole.
____________________________________________________________________________________________________

Charakteristika magnetických polí

Při průchodu elektrického proudu vodičem (cívkou) vzniká v jeho okolí magnetické pole. Pokud umístíme
do nestacionárního (měnícího se) magnetického pole živou tkáň (= vodič), vznikne v ní principem elektromagnetické
indukce slabé elektromotorické napětí a proudy, které pak mění vlastnosti částic živé hmoty.

Rozeznáváme magnetické pole statické, u něhož se v čase nemění polarita ani intenzita, dále magnetické pole střídavé,
u nějž se periodicky střídá polarita a konečně pulsní magnetické pole (PMP), které mění svou polaritu v pulsech
specifických tvarů a frekvencí. Toto pole se jeví jako nejvhodnější pro terapeutické účely.

Aby mělo pulsní magnetické pole (PMP) požadované účinky, musí mít určitou indukci (pro bezpečné použití bez nutnosti
lékařského dohledu do cca 20 mT), frekvenci (používá se nízkofrekvenční magnetoterapie od 0 do 100 Hz), gradient
a délku a tvar pulsů. Takovéto NPMP (nízkofrekvenční pulsní magnetické pole) nemá vedlejší účinky a je možné jej
v příslušných indikacích bez obav využívat.
____________________________________________________________________________________________________

Čtěte další rubriky o magnetoterapii: Historické souvislosti / Články, zajímavosti / Videa
Nejdůležitější účinky, aplikační body    / Účinky na organismus, kontraindikace

____________________________________________________________________________________________________

- zpět na začátek stránky -     - zpět na úvodní stránku -


ANO ZDRAVÍ © Magnetoterapie Renaissance ® • www.AnoZdravi.cz • E-mail: info@anozdravi.cz • Webhosting: C4
posílení imunity • prevence • rehabilitace • relaxace • wellness • péče o zdraví • domácí lázně • odstranění zdravotních potíží • zlepšení zdravotního stavu, kondice
Informace o nakládání s osobními údaji a používání tohoto webu najdete zde.