Magnetoterapie Renaissance® pro Vaše zdraví

O magnetoterapii - Účinky na organismus


Účinky na organismus • Kontraindikace • Použití pulzního magnetického pole v klinice
____________________________________________________________________________________________________

Účinky pulsního magnetického pole na lidský organismus

Jak již bylo vysvětleno výše, aplikace nízkofrekvenčního pulsního magnetického pole vyvolá v exponované tkáni
a zprostředkovaně i v celém organismu řadu změn v biologických pochodech, které lze terapeuticky využít k ovlivnění
mnoha chorobných stavů. Vzhledem k tomu že magnetické pole proniká rovnoměrně celou tloušťkou tkáně, týká se jeho
působení každé buňky. Neplatí domněnka, že čím větší indukce (intenzita) a frekvence, tím větší se dostaví účinek.
Magnetické pole o vysoké indukci a frekvenci může způsobit nejrůznější zdravotní potíže, jako například bolesti hlavy,
únavu, kožní změny, neurologické komplikace či poruchy srdečního rytmu. Během klinických zkoušek se zjistilo,
že pro terapeutické využití je nejvhodnější nízkofrekvenční pulsní magnetické pole parametrů uvedených v předchozím
oddíle.

magnetoterapie na lidský organismus působí pozitivně v mnoha směrech Mezi nejdůležitější účinky takovéhoto NPMP patří:

• Urychlení regenerace buněk, nastartování hojivých procesů
• Protizánětlivé účinky
• Zmírnění bolestí (analgetický účinek)
• Rozšíření cév a zlepšení prokrvování exponované oblasti
• Odstranění otoků (protiedémové působení)
• Odstranění zvýšeného svalového napětí (myorelaxace)
• Posílení a stabilizace kostní a vazivové tkáně (klouby,
   chrupavky)
• Posílení a zlepšení funkce imunitního systému
• Stabilizace krevního tlaku
• Harmonizace vegetativního nervového systému
• Snížení spotřeby léků• Urychlení regenerace buněk, nastartování hojivých procesů

Aplikace PMP vede k aktivaci metabolismu buněk. Je dokázáno, že během různých chorobných stavů se mění povrchové
napětí (potenciály) na buněčných membránách. Pulsní magnetické pole ovlivňuje iontovou rovnováhu v plazmě
i v mezibuněčném prostoru, aktivuje napěťově řízené kanály a přenašeče na membráně a tím roste celkový metabolický
obrat každé buňky. Dojde tedy ke zvýšenému prokrvení tkán a tím i ke zvýšení přísunu kyslíku a živin (i lepšímu
vstřebávání léků) a lepšímu odvádění zplodin látkové výměny, což je výchozí podmínkou všech ozdravných procesů.
Nadneseně lze říci, že aplikace PMP vhodných parametrů stimuluje buňky k tomu, aby opět kmitaly na svých
harmonických frekvencích a tím podporuje aktivaci jejich vlastních regeneračních schopností a procesů. Dobrým
důkazem může být například působení pulsního magnetického pole u degenerativních onemocnění kloubů, jako
je artróza nebo revmatoidní artritida. V dnešní době je na trhu k dispozici velké množství přípravků určených
k mírnění těchto problémů a k lepší výživě chrupavky. Řada z nich je skutečně velmi kvalitní. Metabolická aktivita
chondrocytů (buňky chrupavky) je však oproti cévně přímo zásobovaným tkáním (chrupavka je bezcévná)
několikanásobně nižší a pokud jsou ještě navíc poškozeny degenerativními pochody, je jejich regenerační schopnost
výrazně snížena. Aplikace PMP pomůže buňkám chrupavky aktivovat hojivé procesy a zvýšit úroveň jejich látkové
výměny, což jim konečně umožní dostatečně využívat přiváděné výživné látky.

• Protizánětlivé účinky

Protizánětlivé účinky pulsních magnetických polí jsou zprostředkovány zvýšením fagocytózy neutrofilů (pohlcování
bakterií a zánětlivých částic specializovaným druhem bílých krvinek) a produkce superoxidu,volného radikálu,
který destruuje buněčnou stěnu bakterií. Zároveň se zvýší odbourávání leukotrienů, což jsou látky silně podporující
místní zánětlivé projevy. Toto zdánlivě protichůdné působení PMP vysvětluje jejich pozitivní účinky jak u zánětů
bakteriálních, tak sterilních (dna, revmatoidní artritida). Zvýšení produkce již zmíněného superoxidu je také důvodem
dočasného zhoršení stavu některých nemocných (obzvláště u revmatiků), což se však během několika dalších aplikací
PMP upraví. V rámci aktivace metabolických a regeneračních procesů uvedených v předchozím oddíle pak může dojít
k celkovému odstranění potíží.

• Zmírnění bolestí (analgetický účinek)

Na analgetickém efektu PMP se podílí řada složek. Velmi důležitý je protizánětlivý účinek a s ním spojená změna pH
("kyselost") ve tkáni, ovlivnění nervových impulsů na míšní úrovni (vynikající úspěšnost PMP v tlumení bolestí nervového
původu, jako je například ischias, syndromy z útlaku nervových kořenů vystupujících z míchy, neuralgie trigeminu
nebo fantómové bolesti). Svou úlohu hraje také svalová relaxace, zvýšené vyplavování endorfinů a lepší prokrvení
exponované tkáně.

• Rozšíření cév a zlepšení prokrvování exponované oblasti

Pulsní magnetické pole indukuje zvýšené vyplavování iontů kalcia z buněk hladké svaloviny cév, což vede k povolení
napětí jejich stěny a tím k jejich rozšíření. Tento efekt je důležitý zejména u kapilár (vlásečnic), neboť vede
ke zvýšení prokrvení exponované oblasti a tím i k lepšímu přívodu kyslíku a živin a lepšímu odvádění zplodin
metabolismu. Toto působení PMP se uplatní například u diabetických angiopatií (poruchy prokrvení zejména dolních
končetin u diabetiků) nebo u ischemické choroby srdeční a anginy pectoris (špatné prokrvení srdečního svalu v důsledku
zúžení srdečních tepen), ale i u jiných onemocnění.

• Odstranění zvýšeného svalového napětí (myorelaxace)

Na zmírnění napětí kosterního svalstva se podílí jak analgetická složka účinku pulsního magnetického pole, tak i zvýšené
prokrvení exponované oblasti. Zvýšení aktivity enzymu laktátdehydrogenázy vede k odbourávání kyselých metabolitů
kyseliny mléčné, která vzniká ve svalech během námahy. Odbourání a odplavení těchto produktů zmírní dráždění
nervových receptorů a umožní uvolnění bolestivých kontraktur. Svůj význam má také protizánětlivé působení PMP. Efekt
myorelaxace se uplatní zejména u nespecifických bolestí zad, strnulosti šíje a krčních svalů (často způsobující
dlouhodobé bolesti hlavy), u ústřelů apod.

• Odstranění otoků (protiedémové působení)

Zlepšením prokrvení a mikrocirkulace v exponované tkáni a zvýšením jejího metabolismu dojde k rychlejšímu vstřebání
otoků. Navíc přímým působením na vyvolávající příčinu (poraněná svalová, vazivová či jiná tkáň nebo další příčiny)
se ztratí důvod jejich vzniku. Uplatní se také protizánětlivý a analgetický účinek pulsních magnetických polí.


Výše popsané působení NPMP umožňují pulsní magnetoterapii účinně řešit mnoho chorobných stavů. Zajisté není
všelékem, ale její vlastnosti ji přímo předurčují k použití napříč téměř všemi klinickými obory. Je nenávyková, její
použití představuje jen minimální riziko, minimum vedlejších účinků a nízké náklady, a navíc vykazuje nejvyšší
statistickou míru úspěšnosti ze všech používaných léčebných postupů (!). Bohužel však nebývá předepisována
jako metoda první volby, ale až v situaci, kdy ostatní terapeutické metody nepřinesly žádný nebo jen zanedbatelný
výsledek. Přesto má pulsní magnetoterapie své nezastupitelné místo v léčebném plánu a její terapeutické výsledky
hovoří za vše.

Při ověřování a uplatňování výše uvedených teorií v praxi jsem si mezi několika málo českými výrobci
magnetoterapeutických přístrojů vybral výrobky zn. "RENAISSANCE®".

Výrobce těchto produktů ochotně poskytl ke studiu rozsáhlé klinické testy prováděné na těchto přístrojích. Také jsem
měl možnost ověřit si veškerá potřebná technická data udávaná tímto výrobcem a seznámit se s archivem ohlasů
pravidelných uživatelů magnetoterapeutických přístrojů zn. "RENAISSANCE®". Na základě těchto poznatků a informací
z odborné literatury jsou v tomto textu použity termíny a hodnoty užívané právě tímto výrobcem.

Doporučené režimy léčebných aplikací jsou syntézou uskutečněných klinických testů a zkušeností dnes již velmi početné
obce spokojených uživatelů léčebných přístrojů zn. "RENAISSANCE®". Nemalou částí také čerpají z paralelních
výzkumů, které probíhají v Evropě a po celém světě.


Vysvětlivky k výše uvedenému textu:

NPMP – nízkofrekvenční pulsní magnetické pole

Režim "REGENERACE" – režim, jehož hlavní funkcí je urychlení procesů hojení, zlepšení prokrvení exponované části,
zrychlení regenerace buněk.

Režim "PROTI BOLESTI" – režim, který slouží k potlačení akutních bolestivých stavů.

Speciální programy P0–P9 – režimy (pouze u modelu R2010), sloužící k nastavení konkrétních hodnot frekvencí
NPMP, dle diagnózy onemocnění.
____________________________________________________________________________________________________

KONTRAINDIKACE KONTRAINDIKACE

Kdy nesmí být magnetoterapie používána!

V těhotenství. Přesto, že nejsou známy zprávy o negativním působení magnetických polí,
   je nutná předběžná opatrnost.
• Při používání citlivých lékařských elektronických zařízení jako jsou kardiostimulátor,
   podpůrné sluchové zařízení, apod.
• Při krvácení jakéhokoli původu.
• Při akutní tuberkulóze.
• U osob s diagnózou tumoru a po operaci zhoubného nádoru nebo léčbě chemoterapií (dle zvážení lékaře).
• U žádné infekční či mykotické (plísňové) choroby.
• Při záchvatovitých neurologických onemocněních jako je epilepsie, apod.
• U bolestí neznámého původu v krajině břišní.
• Při hematologických onemocněních (onemocnění krve).
• Při extrémně nízkém krevním tlaku (hypotenzi).
• Dva dny před a dva dny po menstruaci (individuální). Aplikujeme-li však magnetoterapii mimo zmíněné období,
   jsou bolesti během menstruace mírnější. V době menstruace samozřejmě je možno aplikovat mimo bederní oblast.
• Nedoporučuje se kombinace s léčbou steroidy a elektroléčbou. Naopak, kombinace se světloléčbou je indikována
   a ideální je v kombinaci s laserem.

Velice důležité je, aby v průběhu léčby pulsním magnetickým polem nebyla prováděna žádná rentgenová vyšetření
nebo léčba ozařováním (mimo laserovou terapii). Tyto vyšetřovací metody negativně působí na dosažené výsledky
terapie. Regenerační procesy, které byly nastartovány, tím bývají přerušeny. Po delším ozařování rentgenovými
nebo jinými paprsky je magnetoterapie méně účinná. Může však být velice úspěšně nasazena v rámci doléčení.
____________________________________________________________________________________________________

Použití pulzního magnetického pole v klinice Použití pulzního magnetického pole v klinice:

Ischemická choroba srdeční a hypertenze: Ischemická choroba srdeční, angina pectoris /
Hypertenze / Arytmie

Onemocněníé periferních cév: Onemocněnní tepen / Onemocnění žil / Onemocnění
lymfatických cév

Plicní onemocnění: Chronická bronchitida / Nespecifická onemocnění plic / Chronická plicní
tuberkulóza

Onemocnění gastrointestinálního traktu: Vředová choroba žaludku a dvanáctníku (duodena), chronická gastritis
(zánět žaludku, žaludeční sliznice) / Zánět slinivky břišní (pankreatitida) akutní i chronický / Diabetes mellitus
(cukrovka) / Regenerace jater obecně, toxické poškození jater, stavy po žloutence / Zánětlivá onemocnění tlustého
střeva, Crohova choroba, ulcerózní kolitida / Hemeroidy / Pálení žáhy, refluxní esofagitida

Neurologická onemocnění: Parkinsonova nemoc, spastické stavy / Alzheimerova choroba / Roztroušená skleróza
mozkomíšní / Migrény / Stavy po iktech (náhlých mozkových příhodách) / Meniérův syndrom / Degenerace míchy
různého původu / Úrazy míchy / Polyradikuloneuritidy / Ústřel, lumbago ("houser") / Ischias / Potíže periferních nervů /
Neurologické komplikace sklerodermie / Myopatie

Revmatická onemocnění: Bolesti zad obecně, vertebrální algické syndromy / Osteoartrózy / Revmatoidní artritida /
Bechtěrevova nemoc / Psoriatická artritida / "Tenisové lokty" a "zmrzlá ramena"

Pediatrie: Sinusitidy / Enuréza / Časté angíny, opakované záněty nosohltanu / Aseptické nekrózy kostí / Dětská
mozková obrna, míšní degenerace typu Werdnig-Hoffman / Lehká mozková dysfunkce u dětí (LMD)

Dermatologie: Bércové vředy / Atopické ekzémy, alergické dermatózy, neurodermatitidy / Psoriáza

Traumatologie: Osteoporóza / Čerstvé fraktury (zlomeniny) / Komplikované hojení fraktur / Poranění končetin /
Popáleniny / Hnisající rány, záněty kostní dřeněn (osteomyelitidy) / Léčba po operacích varixů (křečových žil) /
Amputační pahýly / Dupuytrenova kontraktura / Syndrom karpálního tunelu / Operační výkony na bederní (lumbální)
páteři

Gynekologie: Vulvovaginitidy / Eroze čípku / Chronické adnexitidy / Poporodní potíže a záněty dělohy a děložní
sliznice (metroendometritidy) / Endometrióza / Poruchy reprodukční funkce / Abscesy Bartholiniho žláz / Ragády
(trhlinky, prasklinky) bradavek, zástava tvorby mléka a kojení (laktostáza) / Poporodní stav, návrat dělohy v šestinedělí
do původního stavu (involuce uteru) / Nepravidelná a bolestivá menstruace (algodysmenorea) / Gynekologické
operace / Klimakterické potíže

Urologie: Záněty močových cest a močového měchýře / Záněty ledvin, ledvinová kolika / Chronické prostatitidy,
nezhoubné zvětšení (benigní hyperplazie) prostaty

Stomatologie: Paradentóza / Odontogenní osteomyelitidy / Zlomeniny dolní čelisti

ORL (ušní, nosní, krční): Sinusitidy / Funkční onemocnění hrtanu (laryngu) / Alergická rýma (rhinitis allergica)

Oftalmologie (oční): Degenerativní onemocnění sítnice (retiny) / Atrofie optického nervu / Glaukom / Perforace
(protržení) rohovky (úraz, operace), infikovaná poranění oka

Další onemocnění: Lymská borelióza / Klíšťová enefalitida / Mononukleóza / Dna / Hypotyreóza / Škytavka / Pásový
opar - herpes zoster / Poruchy spánku / Poruchy sexuálních funkcí

Použítí pulzního magnetického pole při dalších výše nejmenovaných zdravotních potížích je možno vždy
individuálně konzultovat s odborníkem.

____________________________________________________________________________________________________

Čtěte další rubriky o magnetoterapii: Princip, charakteristika... / Historické souvislosti / Články, zajímavosti /
Videa    / Nejdůležitější účinky, aplikační body

____________________________________________________________________________________________________

- zpět na začátek stránky -     - zpět na úvodní stránku -


ANO ZDRAVÍ © Magnetoterapie Renaissance ® • www.AnoZdravi.cz • E-mail: info@anozdravi.cz • Webhosting: C4
posílení imunity • prevence • rehabilitace • relaxace • wellness • péče o zdraví • domácí lázně • odstranění zdravotních potíží • zlepšení zdravotního stavu, kondice
Informace o nakládání s osobními údaji a používání tohoto webu najdete zde.