Magnetoterapie Renaissance® pro Vaše zdraví

O magnetoterapii - Nejdůležitější účinky


Výpis nejdůležitějších účinků • Aplikační body
____________________________________________________________________________________________________

Pulzní magnetoterapie - jedna z nejbezpečnějších a nejúčinnějších fyzikálních léčebných metod
21. století.


Magnetoterapie je přirozená a pro organismus šetrná fyzikální metoda léčby. Působením pulzního magnetického
pole dochází k ovlivňování tkání lidského těla na buněčné úrovni, což vede k potlačení, případně úplnému odstranění
některých zdravotních potíží, očistě organismu a regeneraci buněk.

Úroveň současných moderních poznatků umožňuje účinně využívat této metody k léčení následků chorob i k jejich
prevenci. Přístroje řady RENAISSANCE® nachází své uplatnění v medicíně, lázeňské léčbě i při domácí rehabilitaci.
Pulsní magnetické signály kladně působí na znovuvytvoření narušeného elektromagnetic­kého pole, čímž se vzbuzuje
přirozená regenerace poškozené části buněk.

Nejdůležitější účinky nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie

magnetoterapie má mnoho příznivých účinků na tělo i myslurychlení regenerace buněk
detoxikace organismu
účelně regeneruje svalové tkáně
stabilizace krevního tlaku
posiluje a stabilizuje kostní tkáň
zmírnění bolesti
rozšíření cév a zlepšení prokrvování exponované oblasti
harmonizuje vegetativní nervový systém
protizánětlivý, antirevmatický a protiotokový účinek
myorelaxace (uvolnění svalového ztuhnutí)
posílení kostí, vazivové a chrupavčité tkáně
snížení spotřeby léků

____________________________________________________________________________________________________

Podrobnější výpis některých nejdůležitějších účinků nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie


urychlení regenerace buněk, nastartování hojivých procesů • Urychlení regenerace buněk, nastartování hojivých procesů

Během různých chorobných stavů se mění povrchové napětí (potenciály)
na buněčných membránách.

Aplikací magnetoterapie dochází ve tkáních ke

• zvýšení přísunu kyslíku a živin
• lepšímu odvádění zplodin látkové výměny
• nastartování všech ozdravných procesů
• stimulaci buněk ke kmitání na harmonických frekvencích a tím aktivaci
  samoléčebných procesů v organismu
• u onemocnění kloubů, jako jsou artróza nebo revmatoidní artritida zmírňuje
  bolesti kloubů a špatnou pohyblivost a zvyšuje schopnost regenerace buněk
  chrupavky
• pomáhá obnovovat poškozené kloubní tkáně
____________________________________________________________________________________________________

zmírnění bolestí (analgetický účinek) • Zmírnění bolestí (analgetický účinek)

• rychlý ústup bolesti zejména pohybového aparátu (bolesti zad, kloubů, ischias atd.)
• odstraňuje migrénu a úporné bolesti hlavy
• snižuje bolestivost při všech typech úrazů či pooperačních stavů a urychluje hojení
• uvolňuje svalstvo, zvyšuje vyplavování endorfinů ("hormonů dobré nálady")
  a zlepšuje prokrvení exponované tkáně
____________________________________________________________________________________________________

rozšíření cév a zlepšení prokrvení • Rozšíření cév a zlepšení prokrvení

• výrazně prokrvuje tkáně a tím zlepšuje jejich funkci
• rozšiřuje cévy, snižuje vysoký krevní tlak, zlepšuje zásobení srdečního svalu
  kyslíkem a tím působí preventivně proti vzniku infarktu myokardu
• pozitivně ovlivňuje diabetes a jeho komplikace - nehojící se bércové vředy, špatné
  prokrvení končetin ("diabetická noha") či poruchy cévního zásobení oční sítnice

____________________________________________________________________________________________________

protizánětlivé účinky • Protizánětlivé účinky

• léčí chronické záněty a urychluje rekonvalescenci po infekčních onemocněních
• urychluje odbourávání látek podporujících zánětlivé procesy
• zvyšuje aktivitu určitého typu bílých krvinek (neutrofilů), které pohlcují cizorodé
  bakterie a odstraňují poškozené buňky vlastního těla
• regeneruje tkáně poškozené revmatoidní artritidou
• potlačuje chronický zánět dolních cest dýchacích, který provokuje hladkou svalovinu
  průdušek ke stažení (kontrakci) a tím vyvolává astmatický záchvat
____________________________________________________________________________________________________

odstranění zvýšeného svalového napětí (myorelaxace) • Odstranění zvýšeného svalového napětí (myorelaxace)

• zmírňuje napětí kosterního svalstva a zvyšuje jeho prokrvení
• ulevuje zejména u bolestí zad, strnulosti šíje a krčních svalů (vedoucí často
  k bolestem hlavy i poruchám vidění, k hučení v uších a prekolapsovým stavům),
  u ústřelů a dalších potíží
• urychluje odbourávání a odplavení kyselých produktů metabolismu, které vznikají
  ve svalech během námahy
• zmírňuje dráždění nervových receptorů a uvolňuje bolestivé kontraktury
____________________________________________________________________________________________________

odstranění otoků (protiedémové působení) • Odstranění otoků (protiedémové působení)

• urychluje vstřebání otoků a eliminuje příčinu jejich opětovného vzniku
• povzbuzuje správnou funkci lymfatického systému, takže má příznivý efekt
  i u onemocnění, která tento systém poškozují
• má protizánětlivý a analgetický účinek
____________________________________________________________________________________________________

Magnetoterapie působí velmi pozitivně na celou řadu obtíží, civilizačních chorob či zánětlivých stavů. Rozšiřuje cévy,
zlepšuje prokrvení v aplikované oblasti, pomáhá rychleji odplavovat a likvidovat škodliviny v těle (kysličník uhličitý,
kyselinu močovou atd). Pomáhá léčit chronické záněty v buňkách, kloubech, cévách či orgánech, otoky, proleženiny,
zatuhlé svaly, bolesti zad, Dnu, Bechtěrevovu nemoc, artrózy a další.
Osvědčila se v boji se starobní cukrovkou, celulitidou, osteoporózou, při poruchách metabolismu a revmatických obtížích.
Přínosem je též pro relativně mladé a zdravé lidi či sportovce pro svou vysoce regenerační schopnost či analgetické
účinky. Ceněna je též ve veterinární praxi, zejména při léčení ortopedických obtíží závodních koní.

Pomocí magnetoterapie si dokonce můžete i upravit vodu a potraviny - podrobnější informace najdete v článku zde.

Magnetoterapie spočívá v působení umělého magnetického pole určitých parametrů na lidský organismus.
Jedná se tedy o fyzikální terapii, při které je generováno velkoplošně pulsující magnetické pole nízké frekvence.

Úroveň současných moderních poznatků umožňuje účinně využívat pulsního nízkofrekvenčního magnetického pole
v medicíně, lázeňské léčbě i při domácí rehabilitaci. Pulsní nízkofrekvenční magnetické pole pozitivně ovlivňuje
biochemické a biofyzikální reakce v buňkách, mezi buňkami a rovněž zlepšuje průchodnost buněčných membrán.
Výsledkem tohoto procesu je skutečnost, že buňky jsou ve zvýšené míře zásobovány kyslíkem a ostatními důležitými
látkami, čímž se zlepšuje proces látkové výměny.

V buňce jsou růst a funkce řízeny elektromagnetickými kmity. Narušení těchto informací vede k těžkému poškození
buněk - ke vzniku nemoci. K takovému narušení buněk může docházet vlivem nedostatku magnetické energie.
Induktivními účinky magnetického pole je možné narušený řídící systém buňky vyrovnat.
Škodlivé vedlejší účinky jsou při použití magnetoterapie absolutně vyloučeny.
Magnetismus znamená živou energii, která představuje pohon pro životně důležité pochody v těle. Měření funkce
buněčných membrán ukázalo, že intenzita kmitání buněk klesá se závažností nemoci. Přiváděné kmity podporují
energeticky nemocnou buňku. Dostávají ji zpět na správnou frekvenci. Tento postup v žádném případě nezatěžuje
tělo, protože se jedná o přírodní biologickou metodu. Magnetická energie je původní energií a je obsažena v každé
molekule, každé buňce. Krásnou vlastností přírody a její energie je jednoduchost; doufejme, že její plnost a hloubku
postupně rozřešíme a pochopíme. Shrneme-li tyto poznatky, dá se obecně říci, že pulsní magnetické signály kladně
působí na znovuvytvoření narušeného elektromagnetického pole a tím se vybuzuje přirozená regenerace poškozené části.

Magnetoterapie má při správné aplikaci otevírat porušené cesty k autoregulaci a autoreparaci organismu, neboť lidský
organismus je nadán touto schopností a jakékoliv onemocnění pak znamená její narušení. Kromě lokálního působení
na tkáň, aktivuje magnetické pole celou řadu obranných systémů organismu, jako např. imunitní, zvýšený účinek
bakteriofága, ovlivnění vegetativního systému, apod.
____________________________________________________________________________________________________

magnetoterapeutický léčebný komplet Renaissance ® Medico Magnetoterapie je v odborných kruzích pokládána za jednu
z nejbezpečnějších a nejúčinnějších fyzikálních léčebných metod a bývá
často nazývána "léčebnou metodou 21. století".


Někdy se kladný vliv magnetoterapie obtížně objasňuje, i když pacientům nesporně
pomáhá. Proto střízlivé a uvážlivé podávání magnetoterapie v rámci léčebného plánu
je plně na místě i v době farmakologické exploze a nových šetrných operačních
postupů.
Tato metoda se díky přístrojům řady RENAISSANCE® zpřístupňuje široké
veřejnosti, která má tak možnost využít dlouholetých zkušeností s pulsní
magnetoterapií, získaných v klinické praxi.

Regenerační, ortopedické, magnetoterapeutické přístroje řady RENAISSANCE® vytvářejí specifické nízkofrekvenční
pulsní magnetické pole, které má na člověka přímé regenerační účinky, a tím pozitivně ovlivňuje psychickou i fyzickou
pohodu člověka. Je třeba zdůraznit, že magnetoterapie je na rozdíl od používání léků nenávyková a vysoce bezpečná
fyzikální metoda, která neslouží pouze k léčení následků chorob, ale i k jejich předcházení.

Preventivní používání přístrojů řady RENAISSANCE® velmi výrazně snižuje pravděpodobnost vzniku
civilizačních chorob.

____________________________________________________________________________________________________

aplikační body Aplikační body na těle - možnosti použití magnetoterapeutického přístroje

Kliknutím na obrázek, nebo červený textový odkaz nad tímto textem se Vám v novém
okně otevře podrobný nákres a popis míst na těle, kde lze aplikátor magnetického pole
přikládat při jednotlivých onemocněních. Přečtením informací, uvedených v popisech
jednotlivých bodů získáte přehled o tom, jaké zdravotní problémy lze pomocí
magnetoterapie pozitivně ovlivnit ve smyslu jejich oslabení, případně i úplného
vymizení.

Nabídku magnetoterapeutických léčebných přístrojů najdete zde.
____________________________________________________________________________________________________

Čtěte další rubriky o magnetoterapii: Účinky na organismus, kontraindikace / Princip, charakteristika... /
Historické souvislosti    / Články, zajímavosti / Videa

____________________________________________________________________________________________________

- zpět na začátek stránky -     - zpět na úvodní stránku -


ANO ZDRAVÍ © Magnetoterapie Renaissance ® • www.AnoZdravi.cz • E-mail: info@anozdravi.cz • Webhosting: C4
posílení imunity • prevence • rehabilitace • relaxace • wellness • péče o zdraví • domácí lázně • odstranění zdravotních potíží • zlepšení zdravotního stavu, kondice
Informace o nakládání s osobními údaji a používání tohoto webu najdete zde.