Magnetoterapie Renaissance® pro Vaše zdraví

Magnetoterapie a tělesné postižení


Regenerační a léčebné účinky magnetického pole jsou lidem známy již více než tři tisíciletí. V posledních letech
se nedílnou součástí léčby mnoha onemocnění zejména pohybového aparátu stala nízkofrekvenční pulzní
magnetoterapie. V současné době se na trhu objevily cenově dostupné přístroje, které si každý pacient může pořídit
a používat v pohodlí svého domova. Tato možnost je důležitá právě pro tělesně handicapované, pro něž je nutnost
docházet na potřebnou terapii do zdravotnického zařízení často velice zatěžující.

Některé zdravotní problémy jsou pro většinu postižených společné. Často je trápí bolesti zad, špatné prokrvování
končetin, atrofie, ztuhlost a zkrácení svalů a případně proleženiny (dekubity) vzniklé nedokonalou péčí
při dlouhodobém pobytu na lůžku či invalidním vozíku.

Podstatou pozitivních účinků pulzní magnetoterapie je urychlení látkové výměny a nastartování regenerace organismu
na buněčné úrovni. Během používání magnetoterapie dochází ve tkáních ke zvýšení přísunu kyslíku a živin a k lepšímu
odvádění zplodin metabolismu, což je výchozí podmínkou všech ozdravných procesů. Velmi důležitý je také analgetický
(protibolestivý) efekt, který se u nejmodernějších přístrojů značky RENAISSANCE® dostavuje často již během prvních
několika použití. Díky tomu může tato metoda výrazně zlepšit zdravotní stav klientů.

Bolesti zad

Dlouhým sezením či ležením na lůžku velmi často vznikají chronické bolesti zad. Magnetoterapie silně zvyšuje prokrvení
v místě aplikace a také působí myorelaxačně - uvolňuje zvýšené napětí svalstva a normalizuje jeho tonus. Tyto efekty
a též působení na volná nervová zakončení vedou k rychlé úlevě od bolesti, která je při následném pravidelném
preventivním používání trvalá.
Magnetoterapie posiluje správnou činnost buněk kostní a vazivové tkáně, takže se uplatní jako vynikající léčebná
metoda takových chorob, jako je osteoporóza nebo artróza.

Spastická postižení a parézy (plegie)

Zvýšené napětí svalstva i částečné (paréza) nebo úplné (plegie) ochrnutí končetin vede u postižených osob k mnoha
přidruženým problémům. Jak bylo již výše popsáno, má nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie výrazné myorelaxační
účinky, takže přináší značnou úlevu při spastických poruchách. Je velice výhodné používat ji před a po rehabilitačním
cvičení, touto kombinací lze dosáhnout velmi výrazného zlepšení stavu.
U paretických a plegických pacientů je nejdůležitější prokrvení a celkové zlepšení krevního oběhu v postižených
končetinách a také regenerační působení magnetického pole na nervovou tkáň. Z tohoto důvodu se doporučuje
pravidelná aplikace na oblast mozku a míchy, opět v kombinaci s dalšími rehabilitačními metodami.

Dekubity a kožní defekty

Skvělé hojivé a regenerační účinky pulzní magnetoterapie byly prokázány mnoha studiemi a potvrzují je zkušenosti
klientů. Základním mechanismem účinku je zde znovu zvýšení prokrvení, které přetrvává ještě několik hodin po aplikaci.
V ošetřené tkáni a jejím okolí prudce stoupne obsah kyslíku a metabolický obrat, čímž se podpoří hojení
a tvorba granulační tkáně na spodině defektu. Pravidelným používáním magnetoterapie (ideálně 2-3x denně) lze dosáhnout
překvapivě rychlého zacelení i těch defektů, které byly doposud na jakoukoli léčbu rezistentní a nehojily se dlouhou
dobu.

autor článku: MUC. V. Cikánek
____________________________________________________________________________________________________

Čtěte další články o magnetoterapii:

Upravená magnetizovaná voda a magnetizované potraviny   /   Magnetoterapie - léčebná metoda 21. století   /
Magnetoterapie - Renesance v moderní léčbě


____________________________________________________________________________________________________

- zpět na začátek stránky -     - zpět na výběr článků -


ANO ZDRAVÍ © Magnetoterapie Renaissance ® • www.AnoZdravi.cz • E-mail: info@anozdravi.cz • Webhosting: C4
posílení imunity • prevence • rehabilitace • relaxace • wellness • péče o zdraví • domácí lázně • odstranění zdravotních potíží • zlepšení zdravotního stavu, kondice
Informace o nakládání s osobními údaji a používání tohoto webu najdete zde.